Johannes Skovgaard

Johannes Skovgaard

Ejer af SCNM & Anat Baniel Method Practitioner

Johannes er stifter af Scandinavian Center of Neurodevelopment Movement og han driver til dagligt Centeret med fokus på at etablere et bæredygtigt udviklingstilbud til børn med særlige behov.

I 2009 blev Johannes far til et barn med særlige behov. I bestræbelsen på at skabe optimale udviklingsbetingelser for sin datter, valgte han at uddanne sig indenfor The Anat Baniel Method.

Siden 2014 har Johannes været fuldt certificeret ABM praktiker og han har taget alle niveuaer af videruddannelse indenfor metoden. Han er kontinuerligt I faglig udvikling og optaget af at dygtiggøre sig inden for specialet ‘børn med særlige behov’. Johannes er evigt opsøgende I forhold til at indgå I sammenhænge, som giver mulighed for faglig udvikling – dette være sig gennem fordybelse I det metodiske grundlag samt I løbende supervision af anerkendte senior ABM praktikere. Johannes er organisatorisk ansvarlig for at facilitere efteruddannelse for ABM pratikere i Europa og han deltager ligeledes som support staff i forbindelse med Anat Baniels uddannelses aktiviteter internationalt.

Johannes har solid erfaring I at arbejde med børn med svære funktionsnedsættelser og han har I dag en fuld praksis med faste kunder fra både Danmark og hele Europa.

I sit arbejde fokuserer Johannes på at facilitere meningsfyldte læringsprocesser på vejen mod et sensorisk, kognitivt, emotionelt og funktionsmæssigt bedre ståsted for børnene. Han har - som far til et barn med særlige behov - en naturlig indføling og autencitet I sit arbejde. Som aktiv udøver at triathlon og kampsport gennem mange år har Johannes endvidere både intuitiv og praktisk, teoretisk forståelse for fysiologi og bevægelseslære

Johannes’ observans er rettet mod at tilføre relevant viden forældre, således at de bedre kan varetage deres barns behov for støtte og udvilking.

I sit samvær med børnene bibringer Johannes både kreativitet og ro. Han er en god historiefortæller og han faciliterer et sanseligt læringsmiljø med fokus på den erfaringsskabelse der starter hos barnet selv. Således er Johannes opsat på at motivere læringsprocessen gennem en relevant nysgærrig og let måde at være sammen med barnet på.

Johannes er styrmand og daglig oprationel leder i SCNM. Visionen er at åbne husets døre for både danske og internationale gæster på en måde som gør det muligt, at familier mødes og skaber netværk – trives og oplever et nærvær og tilhørsforhold til vores hus.

Privat er Johannes gift med Signe Skovgaard og far til 3 børn. Johannes’ ældste datter er født med særlige behov og hun er inspirationen bag Scandinavian Center.

2013 Basic Training
2014 Children’s Mastery
2014 Anti Aging and Vitality
2015 High Performers
2017 The Gillespie Approach, Pediatric Craniosacral Fascial Therapy