Om Anat Baniel

Anat Baniel havde gennem mange år et tæt samarbejde med Dr. Moshe Feldenkrais. Anat Baniel var i ‘mesterlære’ hos Moshe fra de tidlige år af hendes liv og hun har efter hans død igennem mere en 20 år videreudviklet og raffineret Moshe Feldenkrais arbejde til den metode, vi i dag kender som (ABM)™.

 

The Anat Baniel Method (ABM)™

ABM er en læringsform/metode, som fokuserer på den menneskelige hjernes (plastiske) evne til at forandre sig. Gennem bevægelse og opmærksomhed udforsker metoden sammenhængen mellem kroppen og hjernen (body/mind). Ved at finde nye, mere optimale måder at bevæge sig på forbedres det motoriske funktionsniveau. Ved at bevæge sig opmærksomt og fokuseret får bevægelserne en bedre kvalitet, og der skabes en højere grad af bevidsthed. Det er i dette bevidste arbejde, at hjernen stimuleres til at udvikle og forandre sig.

ABM praktikeren anvender langsomme og blide berøringer til at guide dig gennem serier af bevægelser. Herved får hjernen den information, som den har brug for, sådan at den kan danne nye, neurale forbindelser. Via de guidede serier af bevægelser arbejdes der med de impulser, som går til hjernen. Gradvist sker der en forandring af hjernens måde at arbejde på – og hjernen og kroppen bliver bedre til at arbejde sammen.

Metoden tager udgangspunkt i ni grundlæggende hypoteser om læring: The Nine Essentials®. The Nine Essentials er ni indlæringsbaserede retningslinjer for, hvordan vi kommunikerer med  hjernen, fremelsker motivation, indlevelse og oplevelsen af sammenhæng. Således skabes de bedst mulige betingelser for udvikling af det menneskelige potentiale.

Anat Baniel beskriver sin metode som forskellig fra eksisterende rehabiliteringsformer, fitness eller andre automatiserede behandlingsformer, som ofte anvendes i tilgangen til bl.a. børn med særlige behov. Metoden involverer en  måde at tænke om os selv på, hvor den traditionelle model af mennesket set som et mekanisk system, erstattes af idéen om,  at vi er intelligente informations-baserede systemer modereret af hjernen. I ABM arbejdes der med hjernen og centralnervesystemet som ”direktør for det hele”.

Anat Baniel er en fantastisk underviser. Hun har tilrettelagt flere uddannelsesforløb med det formål at formidle den teori og praksis, som ligger til grund for hendes metode. Fremtrædende videnskabsfolk indenfor bevægelsesvidenskab og hjerneforskning  understøtter teorien bag ABM som en effektiv metode til rehabilitering og udvikling af vores menneskelige potentiale.

anat-baniel-children

Kan ABM hjælpe mig?

For mennesker med en længerevarende eller kronisk fysisk/psykisk funktionsnedsættelse har metoden ofte medvirket til at gøre en positiv forskel. ABM henvender sig både til funktionsnedsættelser af mild, moderat og svær grad. Både for børn og voksne.

Følgende diagnosegrupper kan have gavn af (ABM):

  • Multipel Sclerosis,
  • Cerebral Parase,
  • Hjerneskade
  • Sanseintegrationsproblemer
  • Slagtilfælde.
  • Asperger og Autisme
  • ADHD
  • Genfejl (fx Fragile X Syndrom og Downs)

Voksne og/eller ældre, med ønsket om bedre livskvalitet, færre smerter og øget bevægelsesfrihed, sportsudøvere og de grupper af professionelle hvor der er et stor behov for øget præstationsevne, kan ligeledes drage fordel af metoden.

Anat Baniels hjemmeside kan du læse mere om, hvordan ABM kan bidrage positivt i forhold til de forskellige diagnosegrupper. Der er tilsvarende mulighed  for at læse mere om behandlingsforløb målrettet forskellige problemstillinger.