Invitation til faglig fordybelse: Tema: Livsvilkår under pres

  • Underviser
    Oplægsholder Ulla Viffffeldt er specialist i klinisk sundhedspsykologi og arbejder til dagligt i Kræftens Bekæmpelse.