ABM træningsplanens elementer

En ABM træningsplan tilstræber at imødekomme de unikke kendetegn, som knytter sig til ethvert barn.

 

Som centrale komponenter i et ABM hjemmetræningsprogram fokuseres blandt andet på at understøtte udvikling indenfor følgende temaer:

 • Barnets kropsbevidsthed og krops image
 • Barnets koordinering af bevægelse
 • Barnets balance og ligevægt
 • Barnets social interaktionsmønstre
 • Barnets kommunikationsmønstre

 

Som led i et ABM hjemmetræningsforløb vil barnet typisk opleve:

 • En udviklet kropsbevidsthed, som følge af at han/hun interagerer med og lærer om sig selv i tyngdekraften
 • En øget oplevelse af at føle sig inkluderet, forstået og anerkendt
 • En forbedret evne i forhold til aktivt at kunne initiere egne lege
 • En forbedret evne i forhold til selvstændigt, problemløsende adfærd
 • En forbedret kvalitet i evnen til at være opsøgende i den sociale interaktion – og derved i højere grad blive mødt med forståelse

 

Som led i et ABM hjemmetræningsforløb vil den hjemmetræningsansvarlige typisk erfare en række fysiske, følelsesmæssige og kognitive komponenter:

 • En udviklet kropsbevidsthed kombineret med et mere opmærksomt og ligevægtigt bevægemønster
 • Udviklet evne til at interagere mere spontant og frit i måden hvorpå han/hun håndterer, leger og interagerer med barnet på
 • Kvalitativt forbedret forståelse for og kontakt med barnets udvikling
 • Kvalitativt forbedret oplevelse af øget selvværd som forældre til et barn med særlige behov
 • Kvalitativt forbedret evne til at se de forskelle, som knytter sig til barnets udviklingsproces – og deraf følgende accept af barnets aktuelle udvikling.

 

Eksempler på øvelser i et typsik ABM hjemmetræningsprogram:

(Eksemplerne er på engelsk, da de er taget direkte fra aktuelle træningsplaner. De er ikke oversat af hensyn til sproglig præcision).

Parents instructed to keep a baby journal and take note of how they breathe themselves and how their movement explorations fine tune their observation skills with their baby

Parents instructed in how to support the childs head, neck and spine in all positions – supporting the development of good head and neck control.

Parents instructed in how to help baby curl into the C-shape (flexion) around the navel center. Notice the relationships of childs limbs to each other through the navel center.

Parents instructed in how to play with balance while child does an activity that she already knows how to do well, in order to develop confidence and continue to upgrade. 

Parents instructed on how to engage child in the gentle process of exploring weight bearing through squating, tall kneeling and weight in to heels.

Parents instructed on how to help child have more direct movement through pelvis and lower back.

Parents instructed on how to distinguish one leg from another to help child map the legs in many configurations of actions.

Parents instructed on how to continously work on the theme of shifting weight in many different configurations ( in example all 4s and tall kneeling)

Parents instructed in how the head needs to come forward when rolling up to sit.

Parents instructed on how to help child roll his pelvis and engage his lower back more effectively.

Parents instructed on how to give child the opportunity to lean through her feet in squating.

Parent instructed in how to work with child in sitting, lifting and supporting one sitzbone and/or trocanter by slightly rotating trocanter to find differentiation in the childs hip socket going up the sides of the spine, lengthening along the sides of the vertebrae to allow and encourage a subtle side bending/weight shift and gentle extension of the childs lower back.

Parents instructed in how to alternatively push through childs knees in order to rotate her pelvis and alternately lift one sitsbone than the other while slightly rolling her pelvis forward into extension and gently taking her head tilted to right and left so that her head and neck can be integrated into the movement of spine and pelvis.

Parents instructed in how to guide the child through transitions so that the child participates more freely and with more engagement through chest and lower back.

Parents instructed in how to best guide child problemsolve for him/her self by using sentences such as: Show me what you want? Do you want X or Y? How will you get what you want? Instead of speaking in sentences such as: is this what you want? 

Parents instructet in how to move child through a semi circular trajectory in transitioning for lying on back to supported sitting.

Parents instructed in stimulating the rooting reflex during bottle feeding, to help child orientate and move head for feeding, as well as directing contact with parent.

Parents instructed in the use of the Up-see and to give the child a more direct feeling of weight bearing as well as new possibilities for particpation in family activities.

Parents instructed in how matching the speed and the rythm of the childs movements helps calm the nerveoussystem.

Parents instructed in how to Introduce different ways of sitting so that child becomes more used to variation as part of day to day activities.

Parents instructed on how to utilize some of the hands on gentle ribcage work to allow child to become more aware of his breathing as this will have a good effect on calming down his nerveous system.

Parents instructed in finding one or two little things the child can do by itself ( for instance always take on socks and shoes himself) – as this impacts self image in a postive way.

Parents instructed in playing tongue game holding baby face to face on lab (tongue game precursor to cry – feeding and making sounds)

Parents instructed in playing a tongue game and be sensitive to whether child wants to play and how this game develops, extending her social interaction between parent and child.

Parents instructed in practicing rolling to sit. Focus on having child particpate more intentionally by reminding child to engage lower back. Thereby giving child more control of head.

Parent instructed in the fundamentals of the pelvic clock in an attempt to understand flexion/extension and rotation in their (parent) body and how to use this experience to help bring her child up to sit through a spiral movement.

Parent instructed in how to do breathing excersises (explore exhalation): by breathing more effectively, the parent will become a more calming presence for the baby.