The Anat Baniel Method℠

A NeuroMovement approach for Children with special needs

 

A: Kort beskrivelse af træningsmodaliteten:

The Anat Baniel Method℠ (ABM) er en læringsbaseret metode, som anvender bevægelse i enhver form. Læringsformen fokuserer på at skabe bevægelse – ud fra den forståelse at bevægelse er det sprog, som hjernen bruger for at organisere funktion og handling.

Bevægelse inkluderer ikke kun den fysisk/motoriske komponent – bevægelsen af skelettet og musklerne – men refererer ligeledes til den bevægelse, som ligger i form af tænkning, følelser, social adfærd og overbevisning. ABM metoden tager udgangspunkt i at skabe nye erfaringer og nye, genkendelige handlingsmønstre, bedre organisering og bedre kontrol – hvor samtlige disse dimensioner er involveret i et helhedsbillede.

B: ABM som hjemmetræningsmetode:

Det er forældrene, som træner forskellige øvelser med barnet i hjemmet. Øvelserne relaterer sig til barnet ud fra et dynamisk, udviklings- og bevægelsesperspektiv.

ABM træningen varetages i hjemmet (af forældre og hjælpere) med udgangspunkt i en træningsplan med øvelser og målsætninger.

Som hjemmetræningsansvarlige vil forældrene modtage vejledning til, hvordan de fortløbende kan udvikle og blive bedre til at observere deres barn.

I denne proces vil forældrene således:

 • Opnå tiltagende forståelse for hvordan deres barn bevæger sig
 • Opnå tiltagende forståelse for hvordan deres barn bevæger sig for at lære
 • Opnå tiltagende forståelse for, hvordan læring ser ud for det respektive barn
 • Opnå tiltagende forståelse for, hvordan barnet kommunikerer og kan støttes i sin kommunikative udvikling
 • Opnå tiltagende forståelse for, hvordan barnet interagerer med sin omverden

I forbindelse med ABM supervision og hjemmetræning adresseres blandt andre følgende spørgsmål:

 • Hvordan bevæger og organiserer barnet sig
 • Hvad indgår i barnets oplevelse af sig selv og hvordan er barnets kropsbillede
 • Hvordan deltager barnet i en læringskontekst og i dagligdags situationer
 • Hvad motiverer og interesserer barnet – og hvordan kan barnet udvikles til at blive sin egen selv-motiverende lærer

Udgangspunktet for en ABM træningsplan er at skabe et forældre/hjælper system omkring barnet, som er i stand til at guide barnet på den for barnet bedste og mest hensigtsmæssige måde.

For normale børn er der en generel progression i barnets bevægelses-udvikling. For børn med særlige behov gælder det som hovedregel, at de har behov for hjælp:

 • til at skabe erfaringer
 • tyde sig selv og deres omverden
 • til at organisere genkendelige mønstre og handlinger, som fungerer med succes

Den hjemmetræningsansvarlige modtager vejledning og guides til, hvordan han/hun kan skabe et omsorgsfuldt læringsmiljømiljø for barnet. 

Et omsorgsfuldt læringsmiljø er et miljø som stimulerer og understøtter:

 • barnets muligheder for at lære og udvikle sig
 • at barnet supporteres til at lære
 • at barnet kan skabe selvstændige handlinger og problemløsende aktiviteter i dén læringsmæssige progression, som går over et kontinuum fra motivation og opdagelse - til selvstændigt mestrede færdigheder.

ABM supervisionen hos SCNM - og den vejledning, som ligger forhold til det respektive barns træningsplan(er) - kan og skal tage mange individuelle hensyn.

Børn som ikke selvstændigt er i stand til at ”gå-på-opdagelse”, undersøge og orientere sig selvstændigt i den verden, som de befinder sig i - har en alvorlig deficit i forhold til deres muligheder for at udvikle sig. Dette påvirker både barnets motoriske udvikling og barnets krops-psykologi - som følgende influerer på, hvordan barnet evner at indgå i sociale relationer, samt hvorpå barnet opsøger og er motiveret for ny læring.

ABM metodens udgangspunkt er, at barnet ER sine erfaringer – og som sådan er det barnets erfaringer, som skaber kvaliteten af barnets neurale udvikling.